Servicii de întocmire a declarației INTRASTAT 

    INTRASTAT este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerțul cu bunuri între țările din Uniunea Europeană. În prezent sunt În vigoare  Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ Între statele membre UE, modificat prin Regulamentul (CE) 222/2009 şi Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 (cu modificările ulterioare).

    Sistemul Intrastat a devenit operaţional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană. Declaraţia statistică INTRASTAT este completată de toţi operatorii economici ale căror introduceri şi/sau expedieri de bunuri din/către statele membre ale Uniunii Europene depăşesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinţă.

    Pragurile valorice Intrastat reprezintă valori maxime a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

    Informaţiile privind pragurile valorice INTRASTAT se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare.
Informaţiile privind pragurile valorice Intrastat se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare. Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2016 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 500.000 lei

 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 lei

    Declaratia INTRASTAT cuprinde informatii referitoare la: perioada de referinta, tara de destinatie/expeditie, cod marfa, natura tranzactiei, modul de transport, termenii de livrare, greutatea marfurilor, valoarea facturata si valoarea statistica etc.


    În acest context, A.N.E.I.R. GROUP S.A. vă oferă serviciul de întocmire a declarațiilor INTRASTAT ca persoană terță declarantă prin colectarea de la dumneavoastră a documentelor necesare completării acestora și depunerea lor în termen la INS, cu respectarea reglementărilor legislative în vigoare.


Servicii de comisionare vamală

      Prin echipa noastră de profesioniști, pentru activitatea de export/import, asigurăm următoarele servicii:

 1. întocmirea și depunerea declarațiilor de punere în liberă circulație la import,

 2. întocmirea și depunerea declarațiilor vamale aferente regimului de export,

 3. întocmirea și depunerea declarațiilor aferente regimului de tranzit vamal,

 4. reprezentarea directă/indirectă a agenților economici în fața Autorității Vamale,

 5. antrepozit vamal,

 6. asistenta in redactare documente necesare procesului de vămuire

  • factură comercială,

  • packing list,

  • tranzit vamal T1/T2L,

  • carnet TIR,

  • carnet ATA,

  • CMR,

  • Certificat Origine Preferențială EUR1

 7. depozitare mărfuri 

  • Societatea noastră asigură depozitarea într-un depozit vamal cu caracter temporar pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.

  • Pentru constituirea depozitului cu caracter temporar se întocmește și depune la biroul vamal declarația sumară. A.N.E.I.R GROUP S.A. vă oferă  garantarea drepturilor vamale pentru mărfurile introduse cu caracter temporar în depozit și asigură mijloacele necesare manipulării acestora. 

  • În vederea efectuării tranzitului de mărfuri se utilizează instrumentele de garantare, cel mai utilizat dintre acestea fiind carnetul TIR. În cazul în care nu efectuați tranzitul mărfurilor sub incidența convenției TIR, A.N.E.I.R. GROUP este pregătită să vină în sprijinul dumneavoastră, în calitate de principal obligat, putând efectua, pentru clienții săi, toate tipurile de operațiuni de tranzit. T1/T2L,

 8. servicii de consultanță și asistență pentru:

  • obținere certificat EORI,

  • perfecționare activă,

  • perfecționare pasivă,

  • admitere temporară,

  • efectuarea operațiunilor vamale și logistice, inclusiv privind operațiunile ce necesită autorizări speciale de la autoritățile statului (ANCEX, Ministerul Sănătății, ANPC, etc.) pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.