Contact

  • Adresa: Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 90, sector 6,Romania
  • Cod postal: 061334, 
  • Tel: Centrală: +40 21 444.14.39
  • Fax: +40 21 777.42.10
  • E-mail:  aneir.group@aneir.ro

Servicii de comisionare vamală

      Prin echipa noastră de profesioniști, pentru activitatea de export/import, asigurăm următoarele servicii:

 1. întocmirea și depunerea declarațiilor de punere în liberă circulație la import,

 2. întocmirea și depunerea declarațiilor vamale aferente regimului de export,

 3. întocmirea și depunerea declarațiilor aferente regimului de tranzit vamal,

 4. reprezentarea directă/indirectă a agenților economici în fața Autorității Vamale,

 5. antrepozit vamal,

 6. asistenta in redactare documente necesare procesului de vămuire

  • factură comercială,

  • packing list,

  • tranzit vamal T1/T2L,

  • carnet TIR,

  • carnet ATA,

  • CMR,

  • Certificat Origine Preferențială EUR1

 7. depozitare mărfuri 

  • Societatea noastră asigură depozitarea într-un depozit vamal cu caracter temporar pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.

  • Pentru constituirea depozitului cu caracter temporar se întocmește și depune la biroul vamal declarația sumară. A.N.E.I.R GROUP S.A. vă oferă  garantarea drepturilor vamale pentru mărfurile introduse cu caracter temporar în depozit și asigură mijloacele necesare manipulării acestora. 

  • În vederea efectuării tranzitului de mărfuri se utilizează instrumentele de garantare, cel mai utilizat dintre acestea fiind carnetul TIR. În cazul în care nu efectuați tranzitul mărfurilor sub incidența convenției TIR, A.N.E.I.R. GROUP este pregătită să vină în sprijinul dumneavoastră, în calitate de principal obligat, putând efectua, pentru clienții săi, toate tipurile de operațiuni de tranzit. T1/T2L,

 8. servicii de consultanță și asistență pentru:

  • obținere certificat EORI,

  • perfecționare activă,

  • perfecționare pasivă,

  • admitere temporară,

  • efectuarea operațiunilor vamale și logistice, inclusiv privind operațiunile ce necesită autorizări speciale de la autoritățile statului (ANCEX, Ministerul Sănătății, ANPC, etc.) pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.