EORI

     Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

    Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

    Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi. La nivel naţional au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

    Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt: 


• operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
• persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană

     Fiind specializată în întocmirea documentelor necesare obținerii numărului EORI, A.N.E.I.R. GROUP S.A. vă poate oferi acest serviciu acționând ca reprezentant al dumneavoastră în fața Autorității Vamale.

Servicii de comisionare vamală

      Prin echipa noastră de profesioniști, pentru activitatea de export/import, asigurăm următoarele servicii:

 1. întocmirea și depunerea declarațiilor de punere în liberă circulație la import,

 2. întocmirea și depunerea declarațiilor vamale aferente regimului de export,

 3. întocmirea și depunerea declarațiilor aferente regimului de tranzit vamal,

 4. reprezentarea directă/indirectă a agenților economici în fața Autorității Vamale,

 5. antrepozit vamal,

 6. asistenta in redactare documente necesare procesului de vămuire

  • factură comercială,

  • packing list,

  • tranzit vamal T1/T2L,

  • carnet TIR,

  • carnet ATA,

  • CMR,

  • Certificat Origine Preferențială EUR1

 7. depozitare mărfuri 

  • Societatea noastră asigură depozitarea într-un depozit vamal cu caracter temporar pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.

  • Pentru constituirea depozitului cu caracter temporar se întocmește și depune la biroul vamal declarația sumară. A.N.E.I.R GROUP S.A. vă oferă  garantarea drepturilor vamale pentru mărfurile introduse cu caracter temporar în depozit și asigură mijloacele necesare manipulării acestora. 

  • În vederea efectuării tranzitului de mărfuri se utilizează instrumentele de garantare, cel mai utilizat dintre acestea fiind carnetul TIR. În cazul în care nu efectuați tranzitul mărfurilor sub incidența convenției TIR, A.N.E.I.R. GROUP este pregătită să vină în sprijinul dumneavoastră, în calitate de principal obligat, putând efectua, pentru clienții săi, toate tipurile de operațiuni de tranzit. T1/T2L,

 8. servicii de consultanță și asistență pentru:

  • obținere certificat EORI,

  • perfecționare activă,

  • perfecționare pasivă,

  • admitere temporară,

  • efectuarea operațiunilor vamale și logistice, inclusiv privind operațiunile ce necesită autorizări speciale de la autoritățile statului (ANCEX, Ministerul Sănătății, ANPC, etc.) pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.